ב״ה
 
Service Schedule
 

Friday // April 19

Eat Chametz until: 10:14 am
Burn your chametz before: 11:20 am
Candle lighting time: 6:44 pm
Evening Services: 6:30 pm
First Seder: 8:00 pm

Shabbat // April 20

Morning Services: 9:30 am
Evening Services: 6:20 pm
Candle lighting time: After 7:41 pm

Sunday // April 21

Morning Services: 9:30 am
Evening Services: 6:30 pm
Yom Tov Ends: 7:42 pm

Monday // April 22 - Thursday evening // April 25

Morning Services: 6:45 am
Evening Services: 6:30 pm

Last days of the Holiday begin Thursday Evening - April 25th
Candle lighting time: 6:48 pm

Friday  // April 26 - Shvi'i Shel Pesach

Morning Services: 9:30 am
Evening Services: 6:30 pm
Candle lighting time: 6:49 pm

Shabbat // April 27 - Acharon Shel Pesach

Morning Services: 9:30 am
Yizkor: 11:00 am
Evening Services: 5:20 pm
Moshiach Seuda-Meal: 5:45 pm
Shabbat/Yom Tov Ends: 7:47 p,m

Click here for sale of Chometz