ב״ה
 
Service Schedule
 

Wednesday // April 8

Eat Chametz until: 10:20 am
Burn your chametz before: 11:24 am
Candle lighting time: 6:36 pm
Evening Services: 6:40 pm
First Seder: 8:00 pm

Thursday // April 9

Morning Services: 9:30 am
Evening Services: 6:40 pm
Candle lighting time: After 7:32 pm

Friday // April 10

Morning Services: 9:30 am
Evening Services: 6:40 pm
Candle lighting time: 6:37 pm

Saturday // April 11

Morning Services: 9:30 am
Evening Services: 6:40 pm
Shabbat Ends: After 7:34 pm

 

CHOL HAMOED
Sunday // April 12 - Tuesday evening // April 14

Sunday Morning: 9:30 am
Monday & Tuesday Morning Services: 6:45 am
Evening Services: 6:40 pm

Last days of the Holiday begin Tuesday Evening - April 14th
Candle lighting time: 6:40 pm

Wednesday  // April 14 - Shvi'i Shel Pesach

Morning Services: 9:30 am
Evening Services: 6:40 pm
Candle lighting time: After 7:37 pm

Thursday // April 15 - Acharon Shel Pesach

Morning Services: 9:30 am
Yizkor: 11:00 am
Evening Services: 5:30 pm
Moshiach Seuda-Meal: 6:00 pm
Shabbat/Yom Tov Ends: 7:38 p,m

Click here for sale of Chometz